Vegmeldinger:

Som en forberedelse til asfaltering er det utføret arbeid på vegen.
Bl.a. er grunnmasse skiftet på strekningen Waagårdsetra - Åslisetra.

På Nes siden fra Todalsbrua pågår det grøfting .

Andre meldinger Oppdateres fortløpende via Twitter