Vegmeldinger:

Brøyting og strøing 2017/2018

Søbekkseter-Nesbyen
Det er Åslibråten AS som har ansvar for brøyting på strekningen Hedalen-Nesbyen. Vegstyret har bestemt at det skal brøytes når det er 10 cm snø i vegen, og rydding skal påbegynnes senest kl. 07.00 når det er behov for det. I helgene skal det brøytes hyppigere enn vanlig. Tlf. 970 69 392/901 66 519.

NB! Nils Sætrang, som er formann i vegstyret, håper at publikum kan levere presise observasjoner. Det er viktig at brøyting og strøing blir foretatt når det er behov for det, og at en ikke rykker ut uten at det er grunn til det.

Husk at ansvaret til vegstyret gjelder til bommen på Nesbyen. Derfra og til Nesbyen er det kommunal veg.

Andre meldinger Oppdateres fortløpende via Twitter