Bestill årskort

Årskort bestilles via e-post, telefon eller ved å fylle ut skjemaet under. Svar blir sendt pr. e-post med opplysninger om bankkonto.

Kort Hedalen:
Bakkes Regnskap AS
Brennsæterveien 5
3528 Hedalen
bjorn@bakkesregnskap.no
Tlf: 918 11 285

Kort Nesbyen:
Arne Grøtt
Tlf: 905 11 889

Betingelser
Benytt skjemaet for bestilling av årskort.
Depositum kr 200,- pr årskort.

Hytteeier
Skogeier
Andre private
Næringsdrivende

Kjøretøy

Kategori

Takst

Årskort (følger kalenderåret)

Tileggskort

Hytteeiere

Kr. 85

Kr. 1380

Ja

Skogeiere

Kr. 85

Kr. 1380

Ja

Andre trafikkanter

Kr. 85

Kr. 1730

Ja

Næringsdrivende

Kr. 85

Kr. 1730

Nei

 

Lastebil/Buss/Traktor over 7,5 tonn

Kr. 175

Nei

Nei

Vinterkort avviklet