Bestill årskort

Årskort bestilles via e-post, telefon eller ved å fylle ut skjemaet under. Svar blir sendt pr. e-post med opplysninger om bankkonto.

Kort Hedalen:
Bakkes Regnskap AS
Brennsæterveien 5
3528 Hedalen
bjorn@bakkesregnskap.no
Tlf: 918 11 285

Kort Nesbyen:
Arne Grøtt
Tlf: 905 11 889

Betingelser
Benytt skjemaet for bestilling av årskort.
Depositum kr 200,- pr årskort.

Hytteeier
Skogeier
Andre private
Næringsdrivende

Kategori

Takst

Årskort (følger kalenderåret)

Tileggskort

Hytteeiere

Kr. 70

Kr. 1200

Ja

Skogeiere

Kr. 70

Kr. 1200 + Mva

Ja

Andre trafikkanter

Kr. 70

Kr. 1500

Ja

Næringsdrivende

Kr. 70

Kr. 1500

Nei

Lastebil/Buss/Traktor over 7,5 tonn

Kr. 150

Nei

Nei

Vinterkort avviklet

Kjøretøy