Bestill årskort

Årskort bestilles via e-post, telefon eller ved å fylle ut skjemaet under. Svar blir sendt pr. e-post med opplysninger om bankkonto.

Kort Hedalen:
Bakkes Regnskap AS
Brennsæterveien 5
3528 Hedalen
bjorn@bakkesregnskap.no
Tlf: 91 81 12 85

Kort Nesbyen:
Arne Grøtt
Tlf: 90 51 18 89

Betingelser
Benytt skjemaet for bestilling av årskort.

Depositum kr 200,- pr årskort.

*
*
*
*
*
*

*Kjøretøy Kategori Takst Årskort (følger kalenderåret) Tileggskort
 Hytteeiere Kr. 70 Kr. 1200 Ja
 Skogeiere Kr. 70 Kr. 1200 + Mva
Ja
 Andre trafikkanter Kr. 70 Kr. 1500 Ja
 Næringsdrivende Kr. 70 Kr. 1500 Nei
 Lastebil/Buss/Traktor over 7,5 tonn Kr. 150 Nei Nei
 Vinterkort avviklet