Nesbyen
Nesbyen
Hedale
Hedalen

Priser Nye takster 01.07.2014

Kjøretøy Kategori Takst Årskort (følger kalenderåret) Tileggskort
 Hytteeiere Kr. 70 Kr. 1200 Ja
 Skogeiere Kr. 70 Kr. 1200 + Mva
Ja
 Andre trafikkanter Kr. 70 Kr. 1500 Ja
 Næringsdrivende Kr. 70 Kr. 1500 Nei
 Lastebil/Buss/Traktor over 7,5 tonn Kr. 150 Nei Nei
 Vinterkort avvikletTilleggsgebyr ved bruk av bankkort: kr. 5

Tilleggsgebyr ved ureglementær passering: kr. 500

Det brukes samme årskort i begge bommer.

Depositum kr 200,- pr årskort.