Velkommen til Nesbyen - Hedalen Veglag

Informasjon om det digitale bomsystemet finner du Her....

 

Det er noen som ikke har valgt å lagre bankkortet sitt på Passpay og som heller ikke har valgt "Automatisk fornying" da de kjøpte lisens. Disse må da huske å fornye lisensen for å unngå faktura i posten etter bompassering. Dette gjør du ved å gå inn på PassPay.no (support på 45 72 08 80).

 

Vassfarvegen/Teinvassåsvegen er en vegforbindelsen mellom Nesbyen kommune (Viken) og Hedalen i Sør-Aurdal (Innlandet). Vassfarvegen går fra Trytetjern i Nesbyen til avkjøringen til Søbekksæter i Hedalen.

Veglaget ble stiftet 14. juni 2008 av grunneiere og de hytteeiere som finansierte og bygde vegen.

Veglaget, har sammen med veglagene på Hedalsiden, stiftet driftsselskapet Nesbyen - Hedalen Veglag som står for opprusting, drift og vedlikehold av veg og bommer.

Aktuelt

 

Bomstasjon

Her finner du priser for bompasseringer. Les mer...

Bestill abonnement
Årsabonnement bestilles via www.passpay.no. Les mer....

Betale for bompassering via www.passpay.no

Vegmeldinger
Følg oss på Twitter. Les mer...