Vegmeldinger:

Aksellastrestriksjoner våren 2020
Fra mandag 15.Juni kl. 08.00 oppheves aksellastrestriksjon.
Vassfarvegen fra Blingsmovegen til Søbekkseter 6 tonn