Vegmeldinger:

Aksellastrestriksjoner 2021  6.Tonn

 

Med hjemmel i vegtrafikklovens § 7 blir det fra Mandag 29 .Mars-

innført aksellastrestriksjon kl. 08.00

Vassfarvegen fra Blingsmovegen til Søbekkseter – 6 tonn