Vegmeldinger:

Aksellastrestriksjoner våren 2020
Fra mandag 30. mars kl. 08.00 innført aksellastrestriksjon.
Vassfarvegen fra Blingsmovegen til Søbekkseter 6 tonn