Nesbyen

Nesbyen

Hedale

Hedalen

Priser 

Nye takster 01.01.2020

KjøretøyKategoriTakst

Årskort (følger kalenderåret)Tileggskort

Tilleggsgebyr ved ureglementær passering: kr. 500
Det brukes samme årskort i begge bommer.
Depositum kr 200,- pr årskort.

Kjøretøy

Kategori

Takst

Årskort (følger kalenderåret)

Tileggskort

Hytteeiere

Kr. 85

Kr. 1380

Ja

Skogeiere

Kr. 85

Kr. 1380 

Ja

Andre trafikkanter

Kr. 85

Kr. 1730

Ja

Næringsdrivende

Kr. 85

Kr. 1730

Nei

  

Lastebil/Buss/Traktor over 7,5 tonn

Kr. 175

Nei

Nei

Vinterkort avviklet