Nesbyen

Nesbyen

Hedale

Hedalen

Priser 

Nye takster 01.07.2014

KjøretøyKategoriTakst

Årskort (følger kalenderåret)Tileggskort

Kategori

Takst

Årskort (følger kalenderåret)

Tileggskort

Hytteeiere

Kr. 70

Kr. 1200

Ja

Skogeiere

Kr. 70

Kr. 1200 + Mva

Ja

Andre trafikkanter

Kr. 70

Kr. 1500

Ja

Næringsdrivende

Kr. 70

Kr. 1500

Nei

Lastebil/Buss/Traktor over 7,5 tonn

Kr. 150

Nei

Nei

Vinterkort avviklet

Kjøretøy

Tilleggsgebyr ved bruk av bankkort: kr. 5

Tilleggsgebyr ved ureglementær passering: kr. 500

Det brukes samme årskort i begge bommer.

Depositum kr 200,- pr årskort.