Nesbyen

Nesbyen

Hedale

Hedalen

Priser 

Nye takster gjeldende fra 26.09.2023


Abonnement gjelder i begge bommer

Betale for bompassering: Gå inn på www.passpay.no

 

 

Kjøretøy

Kategori

Takst

Årsabonnement

Inntil 2 ekstra biler

Kjøretøy under 7,5 tonn

Kr. 100

Kr. 1450

kr. 500 pr. bil pr. år

  

Lastebil/Buss/Traktor over 7,5 tonn

Kr. 200

Bankabonnement