Attraksjoner på strekningen Hedalen - Nesbyen

Hedalen stavkirke

Er en korskirke, opprinnelig en enskipet stavkirke bygget ca. år 1165. Kirken er ganske liten og enkelt innredet. Alteret består av et middelalderskap og et krusifiks som er et av de vakreste fra norsk middelalder. Kirken har en berømt Madonna som er tidfestet til 1230-40. Et sagn er knyttet til denne kirken: Under Svartedauen på midten av 1300-tallet ble Hedalen forlatt, og dalen ble en uframkommelig krattskog. En jeger skjøt en dag en pil etter en fugl, men bommet og traff i stedet kirkeklokka. Slik fant han kirken midt inne i den tette skogen. Jegeren trodde at dette måtte være en kirke for overnaturlige vesen, derfor tok han et ildjern og kastet over kirken. Dette falt ned på det stedet som i dag heter Ildjarnstad. I kirken skjøt jegeren en bjørn som hadde hi inne ved alteret. Rester av dette skinnet henger fortsatt på veggen i sakristiet.

Les mer her.

Vassfaret

Er navnet på dalen mellom Hallingdal (Nes og Flå kommune), Valdres (Hedalen i Sør-Aurdal kommune) og Ringerike kommune. Strøen, Suluvann, Øvre og Nedre Grunntjern, Nevlingen, Skrukkefylla og Aurdalsfjorden er vannene i vassdraget. Vassfaret ble særlig kjent gjennom bøkene til Mikkjel Fønhus som hentet mye av stoffet til sin diktning fra Vassfaret. Området er et yndet sted for jakt, fiske og friluftsliv. Her kan du fortsatt treffe på bjørn. Tidligere var det flere faste boplasser i Vassfaret. De mest kjente er Haraldsbråten, Bjørke, Skrukkefyllhaugen, Amundheimen, Vassfarplassen og Olsonheimen. I dag er store deler av Vassfaret landskapsvernområde.

Les mer her

Fønhuskoia

Selvbetjent turisthytte som eies og drives av Ringerikes Turistforening. Den ligger ved vannet Strøen i øvre delen av Vassfaret. Selvbetjent bomveg går fra Reset på Teinvassvegen til Strøen. Hytta er på 111 kvm. med 4 soverom, samt hems. Totalt er det 21 sengeplasser i hytta.

Les mer her

Sykkeltur Strøen rundt

Fra Fønhuskoia kan du sommerstid sykle rundt Strøen. Følg anleggsvegen nordover langs vannet. Ved Tjernsvollen tar du til venstre inn på ny sti langs nordsiden av vannet. Inne i vika må du vade over en elv og kommer over på opparbeidet grusveg. Følg denne ca 1 km og så tar du skarp opp til venstre og fortsetter mot Trytetjern - her må du trille 1,5 km på småkupert og smal sti sørover langs Trytejern. Følg Trytetjernbekken som renner ut av tjernet. Følg litt utydelig sti i myrdrag fram til stort skogsfelt - her kommer du inn på ny skogsbilveg. Vegen går videre rundt Trytetjernåsen og nordover opp til Strøsdammen og tilbake.

Fisking

Det er gode fiskemulighter i et utall bekker/elver og fjellvann. Den mest utbredte fiskearten er ørret. I de store fjellvannene finnes også røye, sik og abbor. Fiskekort for stangfiske fås kjøpt.