Vegmeldinger:

Aksellastrestriksjoner 2019 6.Tonn

Med hjemmel i vegtrafikklovens § 7 blir det fra Mandag

8.april innført aksellastrestriksjon kl. 08.00

Vassfarvegen fra Blingsmovegen til Søbekkseter - 6 tonn


Andre meldinger Oppdateres fortløpende.